KäO jätti kanneajan soveltamatta -Isyys vahvistettin

Onnettomuudet ja niihin johtaneet syyt
Post Reply
matlockb
Posts: 1701
Joined: Fri Apr 27, 2012 6:30 pm

KäO jätti kanneajan soveltamatta -Isyys vahvistettin

Post by matlockb »

Katson, että tämä on oikea ketju tälle sillä onhan siinä mieheltä mopedi karannut käsistä kun on karkuun oikein pitänyt lähteä ja muistanee sen loppuelämän, on siinä ollutkin muistelemista, mutta toivottavasti se on ollut silloin 1960-luvulla nyt edes tämän arvoista. 77-vuotiasta herraa voi siis nyt onnitella lapsen johdosta; yleensä kun tuon ikäistä onnitellaan lapsenlapsen tai lapsenlapsenlapsen johdosta, vai saikohan peräti kaikki nuo kerralla.. :lol:

Suomen laki on siis ristiriidassa saman maan (Suomen) perustuslain ja myös EIS:n (Euroopan ihmisoikeussopimus) kanssa :shock:
Myös tämä juttu on Edilexistä, joten (mielestäni suhteellisen vähäinen ja lukemista haittaamaton) lakiteksti seassa on vain "hyväksyttävä" mutta uskon tämän olevan melko simppeli juttu tavallisellekin tallaajalle lukea ja ymmärtää vaikka ei olekaan tässä ns. selkokielellä, tiistain paperi Ilta-Sanomissa oli tästä juttua ns. "selkokielellä" ja siinä oli Yhdysvaltalaismiehen tyttären ja hänen poikansa kommentit.
Rivien välistä saattoi lukea että isoäiti ei pahemmin ollut kaivannut entistä heilaansa oikeuteen menneitä muistelemaan.
27.11.2015 16.30

Käräjäoikeus vahvisti Saksassa vuonna 1938 syntyneen Yhdysvaltoihin muuttaneen miehen vuonna 1961 syntyneen kantajan isäksi - kanneaikaa koskeva säännös jätettiin perustuslain nojalla soveltamatta

Käräjäoikeus vahvisti Saksassa vuonna 1938 syntyneen Yhdysvaltoihin muuttaneen miehen vuonna 1961 syntyneen kantajan isäksi - kanneaikaa koskeva säännös jätettiin perustuslain nojalla soveltamatta
Ratkaisusta KKO 2012:11 ilmenevän oikeusohjeen nojalla KO oli katsonut, että asiassa selostetun kanneaikasäännöksen soveltaminen tässä tapauksessa olisi ollut ristiriidassa PL 10 §:ssä ja EIS n 8 artiklassa turvatun yksityiselämän suojan kanssa. Kanneaikaa koskeva säännös jätettiin sen vuoksi PL 106 §:n nojalla soveltamatta. Todistettuna voitiin pitää, että mies oli siittänyt kantajan. Mies vahvistettiin kuulematta häntä henkilökohtaisesti kantajan isäksi. (Vailla lainvoimaa 27.11.2015)


Vastaaja oli kutsuttu 23.11.2015 pidettyyn valmisteluistuntoon ja pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti. Kutsun yhteydessä vastaajalle oli ilmoitettu, että juttu voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta. Vastaaja ei kuitenkaan ollut saapunut istuntoon henkilökohtaisesti eikä hän ollut myöskään valtuuttanut asiamiestä edustamaan itseään.

Juttu oli valmisteltu siten, että pääkäsittely oli voitu pitää asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta. Aineellisesti oikea ratkaisu voitiin antaa pääkäsittelyssä esitetyn aineiston perusteella. Ratkaisu perustui hyvin keskeisesti jutussa esitettyyn DNA-tutkimukseen, jonka perusteella vastaajan isyydestä ei jäänyt epäselvyyttä. Näillä perusteilla käräjäoikeus oli ratkaissut jutun kuulematta vastaajaa henkilökohtaisesti.

Isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukainen kanneaika

Isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan lapsen, joka on syntynyt ennen 1.10.1976 voimaan tullutta isyyslakia, on pantava isyyden vahvistamista koskeva kanne vireille viiden vuoden kuluessa isyyslain voimaantulosta. Kyseisen lainkohdan mukaan kannetta ei myöskään saa nostaa miehen kuoltua.

Kantaja oli kertonut, ettei hän ollut tiennyt vastaajana olleen miehen olinpaikkaa ennen kuin hänen poikansa oli sen selvittänyt 2000-luvulla. Kantajalla oli ollut tieto, että mies olisi muuttanut Kanadaan. Kantajan äiti oli puolestaan kertonut, että hän oli yrittänyt UM:n kautta selvittää miehen olinpaikkaa. Nämä selvitykset eivät kuitenkaan olleet johtaneet tulokseen.

Ratkaisusta KKO 2012:11 ilmenevän oikeusohjeen nojalla KO katsoi, että edellä selostetun kanneaikasäännöksen soveltaminen tässä tapauksessa olisi ollut ristiriidassa PL 10 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvatun yksityiselämän suojan kanssa. Kanneaikaa koskeva säännös jätetään sen vuoksi perustuslain 106 §:n nojalla soveltamatta

Pääasia

KO totesi, että kantajan äidin kertomuksella oli selvitetty, että mies oli ollut kantajan äidin kanssa sukupuoliyhdynnässä kantajan siittämisaikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen DNA-tutkimuksen mukaan mies oli kantajan isä yli 99,999 prosentin varmuudella.

Tämän vuoksi voitiin pitää todistettuna, että mies oli siittänyt kantajan.

KO vahvisti, että mies (s.1938) oli kantajan (s. 1961) isä.

Lainkohdat

PL 10 §, 106 §
EIS 8 art.
Isyyslaki 3 §:n 2 mom. 1 k. ja 32 §:n 1 mom.
Ratkaisusta KKO 2012:11 ilmenevä oikeusohje

[Keski-Suomen käräjäoikeus 23.11.2015; Tuomio 15/19355; Dnro L 12/2198; Vailla lainvoimaa 27.11.2015; Määräaika tyytymättömyyden ilmoitukselle: maanantai 30.11.2015; Määräaika valitukselle Vaasan hovioikeuteen: keskiviikko 23.12.2015; Määräaika vastavalitukselle: torstai 7.1.2016]

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus ([email protected])
matlockb
Posts: 1701
Joined: Fri Apr 27, 2012 6:30 pm

Re: KäO jätti kanneajan soveltamatta -Isyys vahvistettin

Post by matlockb »

Emme saane tähän asiaan viisaiden Vaasan huvioikeuden oikeusneuvosten kannanottoa joka lienee asianosaisten kannalta erittäin hyvä juttu; tieto Edilexistä: Tuomio on lainvoimainen 1.12.2015 eli vastaaja (tai kukaan muukaan) ei ilmoittanut siihen (KäO:n päätökseen) tyytymättömyyttä eikä näin ollen valita, kuten "tuore" lapsenlapsi Ilta-Sanomissa kertookin:
– Isoisäni kiistää vieläkin asian, mutta tiettävästi hän ei aio esittää tyytymättömyyttä päätökseen, puhelimitse Horstiin (nimi muutettu) yhteydessä ollut Pekkarinen kertoo.
http://www.iltasanomat.fi/perhe/art-1448599086680.html

Ensi vuonna tähän asiaan tulee lopullinen muutos ja koko tuo aivan järjetön kanneaikasäännös vedetään viemäristä alas. Viimeinkin. Uskomatonta että siihen puututaan nyt vasta ja tämäkin ennakkopäätösten (mm. KKO 2014:13 ja KKO 2012:11) ja suomen saamien sanktioiden (mm. Laakso v. Suomi 13.1.2013) jälkeen.

Lainaus Edilexistä:
Isyyden vahvistaminen takautuvasti mahdolliseksi

Avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa 1.10.1976 syntyneiden kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi palautetaan. Nykyisen lain tullessa voimaan vuonna 1976 kanneoikeus rajattiin viiteen vuoteen, minkä jälkeen isyys on voitu vahvistaa vain miehen vapaaehtoisesti tunnustaessa lapsen.

Uusi isyyslaki 11/2015 tulee voimaan 1. tammikuuta 2016.
Post Reply