Kommentti: Vanhusten turvallisuus - pitääkö olla huolissaan?

Rekisteröityjen käyttäjien yhteinen julkinen muistilehtiö sekä kysymys- ja vastauspalsta
Forum rules
Foorumin ketjuihin voi tallettaa yhteiseen muistiin kiinnostavia asioita, kysellä ja vastata kaiken ollessa läpinäkyvää
Post Reply
User avatar
will
Posts: 2534
Joined: Tue Oct 11, 2011 10:47 am
Contact:

Re: Kommentti: Vanhusten turvallisuus - pitääkö olla huolissaan?

Post by will »

COVID-19 taudista on nyt kärsitty seitsemän kuukautta. Liitän yhteenvedon sairastumisista kuukausittain ja ikäluokittain, normalisoituna 100 000 henkeä ja 28 vrk:n kuukautta kohden.

Havaitaan, että epidemian juuri puhjettua sen vastaanotto on ollut selvästi erilaista kuin nyt syksyllä, sairastumisten määrän jälleen kasvaessa. Kevättalvella ihmiset ovat jatkaneet elämäänsä vanhojen kaavojen mukaan ja vastaavien kontaktien puitteissa saaneet tartuntoja. Nyt syksyllä on ollut tietoa ja mahdollisuuksia varautua taudin luonteeseen, minkä vuoksi sairastuneiden ikäjakautuma on perin erilainen.

Syyskuun sairastumistrendi on yleisesti ottaen iän mukana laskeva. Suurimmat poikkeukset ovat lapsiryhmä (0-9v), nuoret aikuiset (20-29v) ja nuorempi eläkeläisryhmä (70-79v). Lapsiryhmä ei näytä kuuluvan joukkoon lainkaan. Siitä on esitetty arvioita, etteivät kasvavat lapset sairastuisi yhtä helposti kuin aikuiset. Nuorten aikuisten ikäryhmän poikkeavan suuri sairastuvuus voisi selittyä aktiivisuudella yksityiselämässä ja nuoremman eläkeläisryhmän muun trendin alapuolelle jäävä sairastuvuus ryhmän mahdollisuuksilla käyttää elämänkokemustaan ja varojaan itsensä turvaamiseen. Vanhemman eläkeläisryhmän (80-99v) sairastuvuus on trendillä, mikä sopii siihen, että heidän kohdallaan on nyttemmin osattu ottaa huomioon ja estää taudin salakavala leviäminen esim. suljetuissa hoitokodeissa.

Jos jätetään pois em. kolme poikkeusryhmää, sairastumiselle saadaan iän mukana lineaarisesti laskeva trendi (R2=0,98). Mitä vanhempi ihminen, sitä paremmin hän pystyy välttämään tartunnan saamisen.

Kokeilin myös toista selitystä. Nuorempi eläkeläisryhmä on elänyt lapsuutensa sodan varjossa ja oppinut, että välttämätöntä pahaa on syytä väistää. Näkyisikö tämä yhä siinä, että he osaavat ikäänsäkin nähden suojata itsensä muuta väestöä paremmin? Vastaavasti nuoret aikuiset elivät lapsuutensa vuosikymmenellä, jolloin edellisen sodan ylivoimainen osapuoli oli juuri lakannut olemasta valtiona, ja ainakin osa lasten vanhemmista sen vuoksi henkäissyt helpotuksesta. Lasten kokemus olisi ollut, että kaikki on nyt mahdollista, minkä vuoksi juuri tänä vuonna on käyty päin kulkutautia, vieläpä hieman huonossa iässä tartuntoja ajatellen.

Laskin tälle mallille myös kansantaloudellisen selityksen, poistamalla ensin nuo kolme outlieria, ja sain tulokseksi, että valtakunnallinen kokonaistuottavuus per capita myös selittäisi sairastumistrendin, nimittäin siten, että lapsuusvuosikymmenen kokonaistuottavuus olisi käänteisesti lineaarisessa suhteessa tartunnan saamiseen (R2=0,97). Selitys on numeerisesti lähes yhtä hyvä kuin ikään ja sen mukana seuraaviin mahdollisuuksiin pohjautuva. Kansantalousmallin hyvä sopivuus kuitenkin lienee seurausta siitä tunnetusta ideasta, ellei peräti faktasta, että huonot ajat tekevät kovia miehiä ja kovat miehet tekevät hyviä aikoja. Talouskehitys on tapahtunut samalla, kun sen tekijät ovat vanhentuneet ja viisastuneet.

Sairastumistaajuudesta riippumatta tauti on edelleen vanhoille ihmisille keskimäärin vaarallisempi kuin nuorille. Siinä suhteessa ei ole tapahtunut muutosta.


COVID-19 maalis-syyskuu 2020a.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Post Reply