Käkisalmi 1923 - Monivaiheinen murhajuttu

Post Reply
User avatar
-Uta-
Posts: 2222
Joined: Mon Sep 22, 2014 11:55 am

Käkisalmi 1923 - Monivaiheinen murhajuttu

Post by -Uta- » Sat Jul 28, 2018 8:27 pm

Iltalehti, 21.03.1927, nro 66, s. 5
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanom ... 009?page=5
Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Monivaiheinen murhajuttu.
Murhasta elinkaudeksi tuomittu vapautettu neljän vuoden peiSstä kokonaan.


Kuten muistettaneen, löydettiin joulukuun 23 p:nä 1923 rautatien viereltä läheltä Käkisalmen kaupunkia murhattuna Venäjän alamaiseksi Vladimir Masuroffiksi tunnetun miehen ruumis. Löytöä seuranneissa alustavissa tutkimuksissa kohdistuivat epäluulot jo silloin 60- vuotiaaseen 30 vuotta valtion rautateiden palveluksessa olleeseen ratavartija Juho Pekka Miettiseen Käkisalmen pitäjän Joensuun kylästä. Huolimatta siitä, että Miettinen alusta alkaen jyrkästi kielsi syyllisyytensä tekoon, vangittiin hänet 18 p:nä helmikuuta 1924 ja passitettiin Viipurin lääninvankilaan odottamaan kihlakunnanoikeuden tutkimusta asiassa. Vangitseminen johtui siitä, että 12 p:nä helmikuuta toimitetussa poliisikuulustelussa oli Pekka Miettisen naapurina asunut asiassa kuulusteltu _ 21- vuotias ompelijatar Katri Vartio, joka aikaisemmin oli kieltänyt tietävänsä kuka murhaaja oli, tai arvellut siksi eräitä pyhäjärveläisiä huligaaneja, yhtäkkiä ilmoittanut Miettisen tehneen murhan muka mustasukkaisuudesta häneen, murhattu Masuroff kun jo useampien vuosien aikana oli ollut hänen rakastajansa. Kun Miettistä ja Katri Vartiota myöhemmin tapahtuneissa kuulusteluissa kuultiin vastakkain, väitti nyt vuorostaan Miettinen, että Katri Vartio itse oli ampunut Masuroffin.

Juttua käsiteltiin sitten Käkisalmen pitäjän kihlakunnanoikeudessa kolmessa istunnossa Käkisalmen piirin silloisen nimismiehen esiintyessä syyttäjänä, herättäen juttu paikkakunnalla tavattoman suurta huomiota niiden huhujen johdosda, joita paikkakunnalla tapahtumasta liikkui. Siitä huolimatta, että syytetty Miettinen suoraviivaisesti pysyi _ siinä, että murhaaja oli Katri Vartio eikä hän, langetti kihlakunnanoikeus, sittenkun Katri Vartiota ja hänen vanhempiaan ja sisariaan oli valalla kuultu todistajina, asiassa ja Katri Vartion yhä pysyessä väitteessään, että murhan tekijä oli ollut Miettinen, 8 päivänä toukokuuta tuomionsa asiassa, tuomiten Miettisen, paitsi maksamaan erinäisiä korvauksia, pidettäväksi murhasta elinkautensa kuritushuoneessa. Kihlakunnanoikeuden tutkimus ja päätös alistettiin Viipurin hovioikeuden tarkastettavaksi ja vahvisti hovioikeus kihlakunnanoikeuden päätöksen sellaisenaan. Syytetty Miettinen valitti tästä päätöksestä korkeimpaan oikeuteen, vakuuttaen yhä viattomuuttaan tekoon. 30 päivänä lokakuuta 1924 antoi korkein oikeus päätöksensä asiassa, vahvistaen se puolestaan taas hovioikeuden päätöksen. Näin oli Pekka Miettinen loppuiäkseen tuomittu kuritushuoneeseen, ellei eräs omituinen sattuma tullut väliin.

Ollessaan kärsimässä kerrottua kuritushuonerangaistusta Helsingin keskusvankilassa ja ennätettyään täällä istua hiukan kolmatta vuotta, sattui vangitun käteen 'eräs Sotahuudon numero, joka sisälsi mhun muassa Miettisen murhaan syylliseksi väittämän, Katri Vartion allekirjoittaman Pelastusarmeijan Käkisalmen haaraosaston toimintaa koskevan uutisen. Arvellen, että Katri Vartio nyt, uskonnollisen herätyksen saatuaan saattaisi ilmaista totuuden, sai Miettinen luvan kirjoittaa Suomen Pelastusarmeijan Päämajalle, pyytäen sen myötävaikutusta totuuden ilmisaamiseksi. Miettisen vetoomus aiheutti sen, että eräs Pelastusarmeijan naispuolinen eversti matkusti Käkisalmeen puhutellakseen siellä Katri Vartiota, joka nyt toimi Pelastusarmeijan Käkisalmen haaraosaston sunnuntaikoulun opettajana. Jo tätä ennen oli vangittu Miettinen vankilasta kirjoittanut Katri Vartiolle pyytäen tätä tunnustamaan tekonsa, mutta olivat nämä pyynnöt aina jääneet tuloksettomiksi. Vielä nytkin, kun mainittu Pelastusarmeijan eversti Käkisalmessa ollessaan Katri Vartiolta tiedusteli, oliko vangittu Miettinen hänelle kirjoittanut, vastasi Katri Vartio kysymykseen myöntävästi, mutta kun mainittu eversti samalla tiedusteli, miksei hän ollut kirjeisiin vastannut, oli Katri Vartio sanonut: .mitäs minä siihen vastaisin, kun oikeus on jo asian ratkaissut!” Hetkisen kuluttua kuitenkin oli Katri Vartio, häneen kohdistetun hengellisen pakon johdosta vihdoin myöntänyt murhan tehneensä, mutta väitti samalla, että Pekka Miettinen oli häntä useampina vuosina tekoon yllyttänyt.

Oikeuskanslerille tämän johdosta tehdyn ilmoituksen vuoksi ja sittenkuin hänen määräyksestään oli toimitettu uusi valmistava poliisikuulustelu, jossa Katri Vartio nyt oli uudistanut tunnustuksensa, joutui asia uudelleen korkeimpaan oikeuteen, joka viime vuoden kesäkuussa purki aikaisemmin antamansa päätöksen ja palautti asian takaisin asianomaiseen kihlakunnanoikeuteen, määräten samalla, että Pekka Miettinen edelleen oli pidettävä vangittuna, vaikkakin nyt vain tutkintavankeudessa, koska virallinen syyttäjä oli ilmoittanut aikovansa samalla kun Katri Vartiota tultaisiin syyttämään murhasta, syyttää Pekka Miettistä yllytyksestä murhaan.

Tässä vaiheessaan oli asia niinikään kolmasti käsiteltävänä Käkisalmen kihlakunnanoikeudessa ja väitti Katri Vartio yhä edelleen Miettisen häntä yllyttäneen murhan tekoon sillä seurauksella, että kihlakunnanoikeus, samalla kun Katri Vartio tuomittiin murhasta elinkautiseen kuritushuoneeseen ja väärästä valasta kahdeksi vuodeksi kuritushuoneeseen, tuomitsi Pekka Miettisen toistamisten elinkautiseen kuritushuoneeseen, tällä kertaa yllytyksestä murhaan.

Asia joutui alistusteitse Viipurin hovioikeuden tarkastettavaksi, joka viime syyskuun 21 päivänä antamallaan päätöksellä vahvisti kihlakunnanoikeuoen päätöksen, mikäli se koskee Katri Vartion tuomiota, mutta tuomitsi Pekka Miettisen vain avunannosta murhaan pidettäväksi 6 vuotta kuritushuoneessa ja olemaan sen jälkeen 8 vuotta vailla kansalaisluottamusta.

Tästä hovioikeuden päätöksestä valitti tuomittu Miettinen puolestaan korkeimpaan oikeuteen, joka viime tammikuun 27 päivänä antamallaan päätöksellä katsoi jääneen näyttämättä, että Pekka Miettinen olisi edes ollut avustamassa Katri Vartion tekoa, jonka vuoksi korkein oikeus kumosi hovioikeuden päätöksen Ja vapautti Miettisen kokonaisuudessaan hänelle tuomitusta rangaistuksesta ja korvausvelvollisuudesta. Kuluvan maaliskuun S päivänä pääsi Miettinen, oltuaan vangittuna hiukan neljättä vuotta, vapaaksi Viipurin lääninvankilasta.

***

Image
Käkisalmi - Kexholm, Rautatieasema

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... on_map.PNG


User avatar
Queen
Posts: 2039
Joined: Sun Dec 11, 2011 10:42 am

Re: Käkisalmi 1923 - Monivaiheinen murhajuttu

Post by Queen » Sun Jul 29, 2018 8:48 am

Onpahan Miettisen Pekalla ollut kinkkiset oltavat.
Ensin elinkautinen kuritushuonetuomio murhasta, sitten elinkautinen kuritushuonetuomio yllytyksestä murhaan, seuraavaksi 6 vuotta tiilenpäitä lukemassa avunannosta murhaan ja vihdoin vapautus. Ja kaikki samasta henkirikoksesta, jota hän siis ei ollut tehnyt.
Olisikohan Katrin vain kannattanut pitää päänsä kiinni heti alkuunsa.

User avatar
-Uta-
Posts: 2222
Joined: Mon Sep 22, 2014 11:55 am

Re: Käkisalmi 1923 - Monivaiheinen murhajuttu

Post by -Uta- » Sun Jul 29, 2018 4:27 pm

^
No niinpä! Katrin olisi varmaan kannattanut pysytellä siinä aikaisemmessa kiellossaan, ettei tiedä kuka murhaaja oli, tai arvelussaan joistakin pyhäjärveläisistä huligaaneista. Syyttömän syyttäminen kun ei johtanut Katrin kannalta katsottuna toivomaansa lopputulokseen.

Post Reply