Ikaalisten joukkomyrkytysjuttu 1914

Post Reply
User avatar
-Uta-
Posts: 2165
Joined: Mon Sep 22, 2014 11:55 am

Ikaalisten joukkomyrkytysjuttu 1914

Post by -Uta- » Fri Sep 15, 2017 6:55 pm

DIGI - Kansalliskirjaston digitoidut aineistot
Työmies 27.03.1914 Työmies no 71 :

Joukkomyrkytys Ikaalisissa.
Asla käräjillä eilen.
Ikaalisissa pidettävillä käräjillä eilen alkoi sen suurta huomiota herättäneen joukkomyrkytystapauksen tutkiminen. Oikeuden puheenjohtajana toimi kihlakunnan tuomari Ivar Björvik ja virallisena syyttäjänä nimismies K. Sparfvén.

Syytetyt -»*
Tapauksen johdosta epäluulon alaisena pidätettyjen Fr. V. Juhonpoika Yli- Narmikosken ja tämän veljen V. J. Yli- Nurmikosken avustajana esiintyy toistaiseksi sukulaisten pyynnöstä varat. Ossian Procopé Tampereelta. Pidätetty Fr. Yli-Nurmikoski on 30-vuotias. Elämäntavoiltaan ei hän aina ole ollut varsin mallikelpoinen, vaan hieman viinaan menevä. V. Yli-Nurmikoski on syntynyt 1894 ja hän väittää, ettei hän olisi edellisen oikea veli. Fr. Yli-Nurmikoski oli molempina kinkeripäivinä juovuksissa, niin ettei hän paljoa tiennyt tapauksista. Ennen kinkeriä oli hän käynyt Porissa, josta oli tuonut 12 litraa viinaa, 6—7 litraa viiniä ja pari litraa konjakkia. Fr. Yli-Nurmikoski oli itsekin sairastanut ja oli lähettänyt veljensä Nestorin hakemaan lääkäriä paikalle. Sitä paitsi oli hän itsekin vaatinut poliisitutkintoa pidettäväksi. Virallinen syyttäjä jätti oikeudelle noin 90 arkkia sisältävän poliisirutkintopöytäkirjan, syytettyjen ja heidän perheittensä mainetodistukset sekä erinäisiä piirustuksia tapahtumapaikalta. Poliisitutkintopöytäkirja oli asiallisille tunnettu eikä sitä sen vuoksi kokonaisuudessaan luettu, vaan ryhdyttiin asiallisten kuulusteluun pöytäkirjan nojalla sitä mukaa kuin ae oli poliisitutkinnossa tehty.

Syytettyjen kuulustelu.
Ensinnä kuulusteltiin Frans Yli-Nurmikoskea, jonka talossa kinkerit oli pidetty. Hän kertoi vaimonsa Aleksandran herättäneen hänet yöllä tammik. 23 päivää vasten ja ilmottaneen, että vieraat olivat sairaana. Noustuaan makuulta hän antoi sairaille viiniä ja konjakkia sekä huuhteli heidän ohimokaan kylmällä vedellä. Veljensä Nestorin hän lähetti Ikaalisten kauppalasta noutamaan lääkäriä. Alussa hän ei ollut sairas, mutta heti lääkärin lähdettyä hänkin oli alkanut tuntea kipua. Luetelmaan pidoissa olleiden henkilöiden nimet, hän kertoi kotioloistaan sekä mainitsi, ettei hänellä ole ollut mitään erikoista riitaa äitinsä kanssa, vaikkei täydellinen sovintokaan vallinnut Kun jotakin riitaa oli ollut, olivat hänen veljensä ja äitinsä tavallisesti häntä vastaan. Molempina kesäpäivinä kertoja oli ollut jonkun verran päihtynyt, joten sanoi, ettei varmaan eikä tarkasti muista tapauksia. Niinpä hän ei voinut tehdä tarkkaan selkoa, milloin oli syönyt ja mitä. Kaupungista tuomistaan väkijuomista ei hän ollut antanut muille juuri paljoakaan. Kun hän heti tapahtuman jälkeen oli käynyt Tampereella, oli hän tuonut mukanaan kymmenkunta litraa viinaa. Tampereelta palattuaan helmik. 18 ja 19 p:n välisenä yönä oli hänet sitten vangittu. Vakuutti viattomuuttaan ja sanoi, ettei hän voi epäillä ketään syylliseksi. Kun hänen isänsä v. 1905 oli kuollut, oli se tapahtunut hieman hämäräperäisellä tavalla. Avustaja Procopé ihmetteli, että Yll- Nurmikoski oli vangittu. Toinen pidätetty Väin 6 Yli-Nurmikoski kielsi käydessään J. Grönmanin liikkeessä tammik. 20 p:n aamulla kysyneensä, oliko liikkeessä arsenikkia. Hän oli vain ostanut lankanauloja 50 pennillä ja laatikon paperosseja. Oli käynyt samassa liikkeessä 21 p a iltana, mutta ei ollut silloinkaan kysynyt myrkkyä. Oli kyllä kuullut puhuttavan keisarivibrtäs-
:erve, ti, mutta é myrkkyjä tunne. Eräigsf pienissä yksityiskohdissa antoi kuulusteltu hieman ristiriitaisia tietoja,

Perheen jäsenten M M' di« t a j a i n k u a 1 us -
| Frans Yli-Nurrnikosfcen äiti Erlifcé kertoi miesvainajastaan, että tämä oii ollut sairas kauvan aikaa ja ettei kuolema ollut sattunut odottamatta! Ihmiset olivat kyllä huhunneet, että hänen miehensä oli myrkytetty, mutta kun hän uhkasi oikeudenkäynnillä, lakkasivat huhut. Itse väitti hän olleensa sairaana viikon päivät, mutta olivat toiset ollee! terveitä. Hän väitti Hilma Santalan kertomuksen, että Frans Yli-Nurmikosk»

olisi uhannut ajaa veljensä ja hänet talosta pois, perättömäksi ja sanoi, että hän oli vain luvannut mennä kylälle. Hilma Santala uudisti kuitenkin väitteensä perheriitaisuuksista. Päivällisten jälkeen kuulusteltiin ensin Saimi Lähteenmäkeä, joka oli keittäjättärenä pidoissa. Hän kertoi tuoneensa kahvikattilan ja yhden kuparikattilan Suodenniemeltä mukanaan ja olivat ne nyt oikeudessa nähtävinä. Kertoi, että ensimäisen yön oli makaronilaatikko, perunakeitto ja puuro kuistilla pyyheliinalla peitettynä. Muori Eriika ei ensimäisenä päivänä ollut käynyt keittiössä, mutta kyllä toisena. Kertoja ei kuitenkaan ollut huomannut mitään erikoisempaa; ei nähnyt myrkytyspäivänä muorin syövän päivällistä, paitsi rasinakeittoa, jota oli itsekin syönyt muorin kanssa aikaisemmin, heti keittämisen jälkeen. Perunakeitto jäi näyttämättä tri Laurellille. Kertoja lisäsi vielä, että kar tila oli hänen omansa ja oli sitä joka päivä käytetty, joten siitä ei ole voinut mitään aiheutua.

Eläkernies Efraim Ok s j ok i, Joafc» poika oli joutunut myrkytyksen uhriksi, oli poliisitutkinnossa kertonut paikkakunnalla liikkuneen huhuja, että Eriikan mies Aialakias noin 10 vuotta sitten oli myrkytetty. Malakias oli kuolemansa edellisenä päivänä ollut aivan terve ja sitten äkkiä saanut polttoja ja pian sen jälkeen kuollut. Oskari Leppähalme oi? kertojalle sanonut Malakias-vainajan eläessään lausuneen Leppähaimeelle, että Eriika aikoo tappaa hänet. Kaup. Järvinen Ikaalisista oli poliisikuulustelussa kertonut, että Väinö Yli-Nurmikoski tammik. 12 p. käydessään hänen liikkeessään oli kysynyt keisarivihreää tai boraksia ja oli sitä ostanut. Syytetty väitti kuitenkin tämän tiedon vääräksi ja sanoi, ettei kukaan ollut kuullut edes sitä hänen kysyneen. Väinö ja Nestori Yli-Nurmikoski olivat kumpikin vakuutetut 1,000 markasta. Frans Yli-Nurmikoski ja hänen vaimonsa eivät olleet vakuutettuja. Perheasioista puhuessaan syytetty Väinö Yli-Nurmi» koski kertoi, että hän, Nestori ja hänen äitinsä olivat tavallisesti Frans'ia vastaan.

Aleksandra Yli-Nurmikoski, Frans Yli-Nurmikosken vaimo, kertoi pitoja varten valmistetuista ruuista. Riisiryynipuuro ja perunakeitto olivat kestipäivien välisenä yönä olleet kuistilla pyyheliinan peittämänä. Sittenkun vieraat olivat sairastuneet, oli puuro ja perunakeitto kannettu isännän käskystä tunkiolle. Kestien ensimäisenä päivänä oli taloon tullut pari posetiivin soittajaa, joita oli kuitenkin kielletty soittamasta- Vakuutti muuten, ettei talossa ollut kymmeneen vuoteen ollut keisarivihreää eikä muutakaan .myrkkyä, paitsi Nestorin suolahappo tinausta varten. Aamiainen oli syöty klo 10 ja päivällinen klo 3 aikaan. Kuulusteltu ei ollut syönyt perunakeittoa, eivätkä hänen lapsensakaaa eikä hän myöskään ollut sairastunut. Et voinut varmuudella selittää, olivatko sairastumiset tapahtuneet aamiaisen vaiko päivällisen jälkeen. Vielä hän mainitsi, että veljekset olivat muutamaa päivää ennen lukuisia riidelleet keskenään. Antamaansa selitystä hän oikaisi siten; että ruuat oli pantu tunkioon tammik. 23 tai 24 p. ja että ne helrnik. 2 p., oli kaivettu esiin ja lähetetty Helsinkiin. Talon palvelijatarta Hilma Santa*

Ia a kuulusteltiin tämän jälkeen. Hart kertoi laajasti kaikista ruuista Ja juomista ja että hän söi melkein jokaista ruokalajia kuitenkaan sairastumatta. Väitti, ettei kukaan ollut neuvonut hänelle, mitä ruokia hänen olisi ollut syötävä. % Nestori Yli-Nurmikosket* F a Yli-Nurmikosken veljeä kuulusteltiin sitten. Hän oli ollut matkalla lääkäriä nouj tamaan ja oli m. m. jo lääkärin luona oli lessaan oksentanut. Hän kertoi olleensa yhdessä Väinö-veijensä kanssa Järvisesi kaupassa, mutta hän ei ainakaan ollu? kuullut tämän kysyvän myrkkyä. Vihtori Ef raiminpoika Ok s } ok i, joka oli ennen mainitun 0:n poika, oi! ollut pidoissa ja sairastunut Myöskin vaimo Saimi Oksjoki oli ollut pidoissa,. Torpparin vaimo Elina Frlg I r d oi? niinikään (sairastunut "pidoissa. 'Hän «pes£? siellä astioita, mutta ei pannut ruokia; niihin.

Edellisen mies, torppari Efraim Fr I - gård oli syönyt pidoissa kaikkia ruo* kia ja sairastunut jo kotimatkalla poltteU siin ja ripuliin. Tammik. 26 p. oli hän mennyt Frans Yli-Nurmikosken luet missä tapasi Leppihalmeen. Frans käski tällöin Leppihalmeen mennä Jyllin talosta puhelimitse oliko sen viereisessä Vilan talossa myös tapahtunut myrkytys, kuten oli huhuttu. Tiedusteluun oli saatu kieltävä vastaus* Leppihalme oli ollut jonkun verran juo-, vuksissa ja todistaja oli vielä silloin sairas.

Talollinen Matti Ylinen oli syönyt 1 pidoissa jokseenkin paljon ja sairastunut ankarasti, niin ettei vieläkään ollut aiva» [

Ent. talollisen poika Arvid Ylise* oli ollut pidoissa 2 tai 3 päivää ja nauttinut runsaasti alkoholipitoista sahtia, mutta ei ollut syönyt paljon ennen kul» vasta 3:nnen päivän aamuna. j Silloi*i söi hän perunakeittoa ja tuli sitten 26 p :n aamuna sairaaksi. 1 Talollisen vaimo Adolfiina YHne«| oli jo ensimäisenä pitopäivänä sairaana»; mutta se ei ollut luultavasti johtunut; ruuista. Hän kertoi, että heidän koira»- • sa oli syönyt hänen pidoista mukanaa». tuomia ruokia ja oli koira sitten 3 på!»! vää ollut hyvin sairaana. Itse hän oli oksentanut viheriää limaa ia ulostukset, myöskin olivat olleet viheriäisiä. i Talollinen Juho A 1 a-N urtnlk a • •; k i, joka ei ole sukua Yli-Nurmikoskella,, oli koko perheineen, yhteensä 8 henkeä,, ollut pidoissa ja olivat he kaikki toisena, päivänä sairastuneet. Kaksi hänen ta»»i sistaan Hilda ja Emma, kuolivat. Itäähän oli ollut melkein tähän saakka w ras. S Edellisen tytär Lempi Ala-Nurm!»j

koski kertoi, että astiat olivat kuisnU». yön. Ei nähnyt Eriikan syövän, vaikK»; tämä oli päivällisen aikaan Pi r . t A? ? ka-astioita täytettiin vähän päästä kvJkj kissa ja oli kertoja kuljettamassa nut|{ sieltä pöytään. J Entinen torppari T. Koivisto o» pidoissa vaimonsa Marian ja tyttären»*; Saima Emilian kanssa, jotka «impikl» kuolivat. Itse hän myös tuli kipeak». \ Ent. talollisen tytär Hilma Yli ••* •i ollut koko aikana nähnyt Emkan «M muittenkaae YU-«ulWkM«!l »«M ayovan. r .

( DIGI - Kansalliskirjaston digitoidut aineistot )


User avatar
-Uta-
Posts: 2165
Joined: Mon Sep 22, 2014 11:55 am

Re: Ikaalisten joukkomyrkytysjuttu 1914

Post by -Uta- » Fri Sep 15, 2017 7:00 pm

Erikoinen murhenäytelmä sadan vuoden takaa
Ikaalisten joukkomurha 1914
3.1.2014 21:20 Veikko Huuska

Ikaalisten myrkytysjuttu.
Sen lopullinen ratkaisu;
”SYYTETYT WAPAUTETUT.”
 – Korkein oikeusistuin, Senaatin oikeusosasto kumosi Ikaalisten käräjäoikeuden ja Turun hovioikeuden tässä asiassa antaman päätöksen syyskuussa 1915 antamassaan lopulliseksi lainvoimaiseksi päätökseksi jääneessä ratkaisussaan.
Ikaalinen –lehti kirjoitti Senaatin oikeusosaston ratkaisusta perjantaina 1. lokakuuta 1915:
”Ikaalisten myrkytysjuttu.

Syytetyt wapautetut.
Kuten tunnettua, tuomittiin talollisen pojat N. E. Yli-Nurmikoski ja Wäinö Hj. Yli-Nurmikoski, kotoisin Ikaalisten Watulan kylästä, kuritushuoneeseen, edellinen ruokien tahallisesta myrkyttämisestä 12 wuodeksi ja jälkimmäinen rikoksen awustamisesta 4 wuodeksi sekä yhteisesti korwaan erinäisiä kuluja y.m.  Asia on nyttemmin ollut senaatin oikeusosaston käsiteltäwänä ja on se katsonut, ettei ole sitowia todistuksia siitä, että syytetyt olisiwat wikapäät yllämainittuun rikokseen, jonka wuoksi oikeusosastowapautti heidät kaikesta edeswastuusta ja korwauswelwollisuudesta.”

Ikaalisten myrkytysjutusta tuomitut lvapautettu. Kuten tunnettua, tuomittiin taloll. pojat Nestori Yli-Nurmikoski ja Wäinö Jalmari Yli-Nurmikoski, kotoisin Ikaalisten pitäjän Watulan kylästä, turitushuoneeseell, edellinen ruokien tahallisesta myrkyttämisestä 12wuodetsi ja jälkimäinen sen amusiamifesta 4 mulldcksi setä yhleisesti kormaamaan erinäisiä kuluja y. m. Asia on nyttemmin ollut senaatin oi» keusosastlln täsiteltämä, ja an se tatsonut, ettei ole sitomia todistuksia fiitä, että syytetyt olisimat mitapäät yllämainittuihin rikoksiin, jonka muokst oikeusofasto on mapauttanut heidät kaikesta edcsmastuusta ja tormausmelmollifuudesia.

Linkissä sitten paljon lisää Veikko Huuskan keräämää tietoa ko. tapauksesta:
http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuo ... oden-takaa

User avatar
-Uta-
Posts: 2165
Joined: Mon Sep 22, 2014 11:55 am

Re: Ikaalisten joukkomyrkytysjuttu 1914

Post by -Uta- » Sun Sep 17, 2017 5:29 pm

Ikaalinen
Image


Ikaalisten kauppalanhallitus n, 1910-1914
Image
Ikaalisten nimismies ja monipuolinen mahtimies samalla myös Ikaalisten
kauppalanhallituksen puheenjohtaja Kaarlo Sparfven kuvassa keskellä.
Nimismies Sparfven toimi tuolloisen käytännön mukaisesti rikosasioissa
sekä tutkinnanjohtajana että syyttäjänä.

(Kuva selityksineen poimittu netistä.)

User avatar
Arvo Kyyrölä
Posts: 204
Joined: Tue Jun 30, 2015 6:29 pm

Re: Ikaalisten joukkomyrkytysjuttu 1914

Post by Arvo Kyyrölä » Sun Sep 17, 2017 9:43 pm

Uta - kiitos mielenkiinnostasi vanhoja rikostapauksia kohtaan.Ikaalisten joukkomyrkytysjuttu oli sekin minulle tuttu.Ikaalinen kunnostautui myöhemminkin ei- toivotulla tavalla.1938 veli surmasi "kaatuvatautisen" sisarensa ja yritti polttaa koko talon peittääkseen jälkensä.Tarkkaan en yksityiskohtia muista,mutta muistaakseni oli kyse siitä, että tyttö oli tullut raskaaksi omalle veljelleen.

Kaikenlaista sitä on tapahtunut.Kuvaviestien lähettäminen ei taas muutamaan päivään ole onnistunut, joten ajattelin vaihtelun vuoksi ihan vaan kirjoitella. :)

User avatar
-Uta-
Posts: 2165
Joined: Mon Sep 22, 2014 11:55 am

Re: Ikaalisten joukkomyrkytysjuttu 1914

Post by -Uta- » Mon Sep 18, 2017 7:05 am

Kiitos kiitoksista! Jostain syystä vanhat rikostapaukset ovat kiinnostavia lukea, ne kun ovat ikäänkuin historiaa nekin. Niitä vaan on aika vaikea löytää. Muutenkaan suomessa tehdyistä "tavallisista" henkirikoksista ei oikein ole mitään kunnollista hakemistoa, esim. päivämäärän mukaan, Ne vaan löytyvät ikäänkuin sattumalta. jos ovat löytyäkseen.

Post Reply