Kaksi törkeää rattijuopumusta, tapon yritys ym. 2015

Rikosten koko muu kirjo henkirikosten lisäksi ajanjaksosta riippumatta
Post Reply
User avatar
matlockb
Posts: 1754
Joined: Fri Apr 27, 2012 5:30 pm

Kaksi törkeää rattijuopumusta, tapon yritys ym. 2015

Post by matlockb » Tue Oct 04, 2016 8:50 am

VETELI ja KINNULA Vastaaja Ari Vähäkainun todettiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa syyllistyneen kahteen törkeään rattijuopumukseen (tapahtumapaikat Veteli Keski-Pohjanmaalla ja Kinnula Keski-Suomessa), tapon yritykseen (tapahtumapaikkakunta Kinnula) ja kahteen kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta (tapahtumapaikat Veteli ja Kinnula).

Onneksi vastaajalle määrättiin tuntuva ajokielto, nyt ei mies varmasti kännissä ja kortitta ajele vielä pariin vuoteen. Tosin haastehakemuksesta ja tuomiosta ilmenee etteihän sillä ajo-oikeutta ole (ainakaan näihin) ollutkaan ja silti on autoilu noin 3-3,5 promillen maistissa onnistunut, jopa matka Kinnulasta Veteliin :roll:

Haastehakemus ja tuomio:
SISÄ-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO HAASTEHAKEMUS
PL 8
40101 JYVÄSKYLÄ
Puhelin 029 56 24600 Fax 029 56 26720

Asianro
25.8.2015 R 15/4310

Keski-Suomen käräjäoikeus (Dno R 15/2082)

Syyttäjä Elina Mäntylä
Kihlakunnansyyttäjä

Syytekohdissa
Vastaajat VÄHÄKAINU ARI TAPANI 1,2,3,4,5

Asianomistajat REKONEN JUHA MIKAEL 3

SYYTE Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavista rikoksista:

1. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
(5710/R/0016636/15)
Rikoslaki 23 luku 4 §

26.4.2015 VETELI

Teonkuvaus Vähäkainu on kuljettanut henkilöautoa iltapäivällä noin
tunnin pituisen ajomatkan Kinnulasta Veteliin nautittuaan alkoholia niin,
että hänen verensä alkoholipitoisuus on ollut ajon jälkeen 3,47 promillea,
olosuhteiden ollessa sellaiset, että rikos on ollut omiaan aiheuttamaan
vaaraa toisen turvallisuudelle.

Riidattomat seikat Vastaaja on tunnustanut kuvatun menettelyn
esitutkinnassa, esitutkintapöytäkirjan sivut 6-7.

Kirjalliset todisteet Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion
lausunto, esitutkintapöytäkirjan liite 3
Todistusteema: vastaajan veren alkoholipitoisuus ajon jälkeen

2. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(5710/R/0016636/15)
Rikoslaki 23 luku 10 §

26.4.2015 VETELI

Teonkuvaus Vähäkainu on kuljettanut henkilöautoa yleisillä teillä
ajo-oikeudetta.

Riidattomat seikat Vastaaja on tunnustanut kuvatun menettelyn
esitutkinnassa, esitutkintapöytäkirjan sivu 6.

3. TAPON YRITYS
(5680/R/0036615/15)
Rikoslaki 21 luku 1 § 2

14.5.2015 KINNULA

Teonkuvaus Vähäkainu on asunnossaan yrittänyt tappaa asianomistaja
Juha Rekosen lyömällä Rekosta kerran keittiöveitsellä vatsaan, noin 10 cm
navasta ylöspäin. Veitsellä lyönnin johdosta Rekosen vatsaonteloon oli
vuotanut verta, paksusuolen suoliliepeestä vuosi verta ja ohutsuoli oli
puhjennut kahdesta kohtaa. Rekoselle aiheutui suoli- ja verisuonitrauman
vuoksi hengenvaarallinen tila. Vammat vaativat leikkaushoitoa.

Lyömällä veitsellä herkästi vahingoittuvien sisäelinten alueelle
Vähäkainulla on ollut tarkoitus tappaa Juha Rekonen tai hänen on täytynyt
pitää kuolemaa ainakin varsin todennäköisenä tekonsa seurauksena.

VAIHTOEHTOINEN SYYTE:

Törkeä pahoinpitely
Rikoslaki 21 luku 6 §

Vähäkainu on asunnossaan tehnyt asianomistaja Juha Rekoselle ruumiillista
väkivaltaa lyömällä tätä keittiöveitsellä edellä tapon yritystä koskevassa
syytekohdassa kuvatulla tavalla ja siinä kuvatuin seurauksin.

Pahoinpitelyssä on aiheutettu asianomistaja Rekoselle hengenvaarallinen
tila ja siinä on käytetty teräasetta. Lyönnin yllätyksellisyys ja sen
osumiskohta huomioon ottaen rikosta on myös kokonaisuutena arvostellen
pidettävä törkeänä.

Riidattomat seikat Vähäkainu ja Rekonen ovat olleet samassa
asunnossa.

Kirjalliset todisteet 1. Lääkärinlausunto, esitutkintapöytäkirjan liite 1
Todistusteema: aiheutuneet vammat, asianomistaja ollut vammojen vuoksi
välittömässä hengenvaarassa

2. Valokuvaliite, esitutkintapöytäkirjan liite 2
Todistusteema: osumakohta

3. Valokuvaliite, esitutkintapöytäkirjan liite 3
Todistusteema: tapahtumapaikka, verijäljet, mahdollinen tekoväline

4. Valokuvaliite, esitutkintapöytäkirjan liite 4
Todistusteema: mahdollinen tekoväline

5. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
dna-tutkimuksesta, esitutkintapöytäkirjan liite 5
Todistusteema: veitsellä lyöminen tapahtunut Vähäkainun asunnolla

6. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto,
esitutkintapöytäkirjan liite 6
Todistusteema: Vähäkainun humalatila tapahtuma-aikaan

Henkilötodistelu Asianomistaja Juha Rekosen kuuleminen
Todistusteema: tekijä, tekotapa, tekoväline, tilanteen yllätyksellisyys,
aiheutuneet vammat ja seuraukset

Todistaja Pekka Laulumaan kuuleminen
Todistusteema: tekijä, tekotapa, tekoväline, tilanteen yllätyksellisyys

4. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
(5680/R/0036615/15)
Rikoslaki 23 luku 4 §

14.5.2015 KINNULA

Teonkuvaus Vähäkainu on kuljettanut henkilöautoa aamupäivällä
Kallentiellä Kinnulassa nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä
alkoholipitoisuus on ollut ajon jälkeen 3,06 promillea, olosuhteiden
ollessa sellaiset, että rikos on ollut omiaan aiheuttaman vaaraa toisen
turvallisuudelle.

Riidattomat seikat Vastaaja on tunnustanut kuvatun menettelyn
esitutkinnassa, esitutkintapöytäkirjan sivu 12.

Kirjalliset todisteet Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion
lausunto, esitutkintapöytäkirjan liite 6
Todistusteema: vastaajan veren alkoholipitoisuus ajon jälkeen

5. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(5680/R/0036615/15)
Rikoslaki 23 luku 10 §
14.5.2015 KINNULA

Teonkuvaus Vähäkainu on kuljettanut henkilöautoa yleisellä tiellä
ajo-oikeudetta.

Riidattomat seikat Vastaaja on tunnustanut kuvatun menettelyn
esitutkinnassa, esitutkintapöytäkirjan sivu 12.

SYYTTÄJÄN MUUT VAATIMUKSET

Ajokiellon määrääminen syytekohdassa 1
Vastaaja on määrättävä ajokieltoon.

Vaatimus koskee syytekohtia 1 ja 4.

Ajokorttilaki 64 § 1 ja 66 § 1

Päihdetutkimuskustannukset syytekohdassa 1
Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle
päihdetutkimuskustannukset 26 euroa.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Lääkärintodistuspalkkio syytekohdassa 3
Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen
lunastuskulut 16,25 euroa (lasku liitteenä, esitutkintapöytäkirjan liite
1, sivu 2).

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Rikoksentekovälineen menettäminen syytekohdassa 3

Vastaaja on tuomittava menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä
käytetty veitsi ja ainakin oikeudenkäynnin kohteena olevaan tahalliseen
rikokseen liittyvät veitset, sillä ne ovat ominaisuuksiltaan erityisen
soveliaita tahallisen rikoksen tekemiseen. Vain yhtä veitsistä on käytetty
rikoksen tekemisessä, mutta muut ovat olleet tekovälineen välittömässä
läheisyydessä ja kertomukset siitä, mitä näistä veitsistä on teossa
käytetty, ovat olleet ristiriitaisia.
(Takavarikkopöytäkirja nro 5680/R/36615/15/KEY/1)

Rikoslaki 10 luku 4 §

Päihdetutkimuskustannukset syytekohdassa 4
Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle
päihdetutkimuskustannukset 52,32 euroa (laskut liitteenä).

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

LISÄTIETOJA

Vapaudenmenetykset VÄHÄKAINU ARI TAPANI
Vastaaja on ollut tämän asian vuoksi vailla vapauttaan 14.05.2015
klo 11.20 alkaen. Hänet pidätettiin 15.5.2015 klo 8.20 ja Keski-Suomen
käräjäoikeuden päätöksellä vangittiin 18.5.2015.

Seuraamuskannanotto

Vähäkainu on tuomittava vähintään 3 vuoden 8 kuukauden - 3 vuoden
10 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Vähäkainu on pidettävä edelleen vangittuna (pakkokeinolaki 2 luku 12 §).

Kiireellisyysperuste
Vastaaja on tämän asian vuoksi vangittuna.

Allekirjoitus Elina Mäntylä
Kihlakunnansyyttäjä

Luettelo haastehakemuksen yhteydessä tuomioistuimelle toimitetusta
aineistosta


5680/R/0036615/15 Sisä-Suomen poliisilaitos
5710/R/0016636/15 Pohjanmaan poliisilaitos
Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomio (lainvoimainen):
Keski-Suomen käräjäoikeus Tuomio
Os. Jyväskylän kanslia Julistettu istunnossa

09.09.2015

Syyttäjä on täsmentänyt syytekohdassa 1 päihdetutkimuskustannusten
määräksi 52,32 euroa. Lisäksi syyttäjä on vaatinut, että syytekohdassa 3
vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.

Keski-Suomen käräjäoikeus Tuomiolauselma

Vastaaja Vähäkainu, Ari Tapani, 020874-XXXX, Kinnula

Syyksi luetut rikokset

1. Törkeä rattijuopumus
Rikoslaki 23 luku 4 §
26.4.2015

2. Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
Rikoslaki 23 luku 10 §
26.4.2015

3. Tapon yritys
Rikoslaki 21 luku 1 § 2
14.5.2015

4. Törkeä rattijuopumus
Rikoslaki 23 luku 4 §
14.5.2015

5. Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
Rikoslaki 23 luku 10 §
14.5.2015

Rangaistusseuraamukset

Yhteinen rangaistus
Syyksi luetut rikokset 1-5
3 vuotta 3 kuukautta vankeutta

Vähennetään RL 6:13 §:n mukainen vapaudenmenetysaika 14.5.2015-8.9.2015.

Korvausvelvollisuus

Vastaaja velvoitetaan korvaamaan asianomistajalle kivusta ja särystä ja
muusta tilapäisestä haitasta 4.000 euroa, kärsimyksestä 4.000 euroa,
kosmeettisesta haitasta 4.000 euroa, kaikki laillisine viivästyskorkoineen
14.5.2015 lukien sekä asianomistajalle oikeudenkäyntikuluja 920,70 euroa +
oikeusapumaksu 70 euroa.

Valtion varoista maksetaan asianomistajan oikeudenkäyntikuluja 306,90
euroa, mikä määrä vastaaja on velvoitettu korvaamaan takaisin valtiolle.
Lisäksi valtiolle vastaaja on velvoitettu korvaamaan vaaditut
päihdetutkimuskulut, lääkärinlausunnon lunastuskulut sekä
todistelukustannukset. Kaikkiaan valtiolle maksettavia korvauksia 786,75
euroa.

Muut rikosoikeudelliset seuraamukset

Vastaaja määrätään ajokieltoon.
Ajokiellon viimeinen voimassaolopäivä on 9.9.2018.

Yksi veitsistä tuomittiin valtiolle menetetyksi rikoksentekovälineenä, muut palautetaan
vastaajalle.

Valtion varoista maksetaan vastaajien puolustajina toimineiden avustajien
palkkioita 852,50 euroa ja 1.534,50 euroa.
Lähde: Keskisuomalainen ja Keski-Suomen käräjäoikeus, Jyväskylä


Post Reply