Page 1 of 1

Syrjinnän monet kasvot

Posted: Thu May 23, 2019 11:42 am
by Elizzza
Olen muutaman vuoden seuraillut vammaisten kohtelua. (Itse en ole vammainen) Ensin luulin että kyse oli vain yhden kunnan parista viranhaltijasta, että vain he ja heidän takanaan oleva lautakunta möhlii. Kunnes selkisi, että vammaisten tueksi laadittuja lakeja rikotaan järjestelmällisesti, koko maassa, niin kuntien kuin yksityisten palveluntarjoajienkin toimesta.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa koko ajan kohennusta asiaan, se on hyvä. Mutta eniten ihmetyttää suurimpien potilasjärjestöjen lepsu ote. Onko apurahojen saanti toimintaan varmistettava vaitonaisuudella, niin kuntaan kuin valtioonkin päin?
Jos haluaa perehtyä tähän asiakokonaisuuteen syvemmin, kaksi ikkunaa on auki: Facebookissa sivut "Veikon taistelu avusta" ja "Lakitoimisto Kumpuvuori oy".