Ympäristöongelmat

Ihmisiin, yhteiskuntaan ja luontoon liittyvät onnettomuudet vuodesta 2010 alkaen.
User avatar
will
Posts: 2147
Joined: Tue Oct 11, 2011 10:47 am
Contact:

Talvivaara konkurssiin

Post by will » Thu Nov 06, 2014 10:21 am

Talvivaara hakeutuu konkurssiin.
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1 ... 50857.html

Ympäristövakuudet eivät riitä pitkäaikaisten ympäristövahinkojen estämiseen.
Ottaako uusi yhtiö tai omistaja vastuun, vai maksaako yhteiskunta?


User avatar
will
Posts: 2147
Joined: Tue Oct 11, 2011 10:47 am
Contact:

Re: Ympäristöongelmat

Post by will » Wed Nov 19, 2014 10:01 pm

Yli 400 000 eurooppalaisen arvioidaan kuolevan vuosittain ennenaikaisesti maanosan kaupunkien ilmansaasteiden vuoksi.

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1416372648143

Määrällisesti tämä vastaisi espoollisen menehtymistä vuoden alusta loppukesään mennessä, ja 3/4 Vantaan väestön verran siitä uuteenvuoteen asti. Helsingissä räjähtävä ydinlataus voisi aiheuttaa vastaavan uhrimäärän.

Pienhiukkaset ja muut ilmansaasteet ovat vakavasti otettava uhka. Oma käsitykseni on ollut, että niiden määrää voitaisiin pienentää ottamalla energiatuotannossa käyttöön perinteistä fissioydinvoimaa, kunnes fuusioreaktorit saataisiin kaupalliseen käyttöön. Fukushiman tsunamituhon ja Suomen kahden viimeisimmän ydinvoimalahankkeen vaiheita seurattuani olen kuitenkin ruvennut epäilemään, onko järkevää teettää fissiovoimaloita kaupallisin perustein ollenkaan. Toisaalta, Tsernobyl lienee ollut keskusjohdon alainen laitos sekin. Vaikea tilanne, ja pitäisi hoitaa heti. Insinöörit näitä tekevät, mutta riittääkö se?

Edit: Kiinassa ilmansaasteisiin kuolee kaksi miljoonaa henkeä vuodessa, kertoo professori Kulmala Helsingin Yliopistosta. Asiantilan korjaamiseksi Kiinaan tarjotaan suomalaista ympäristöosaamista.

https://university.helsinki.fi/fi/uutis ... -pekingiin

User avatar
will
Posts: 2147
Joined: Tue Oct 11, 2011 10:47 am
Contact:

Talvivaaran kaivostoiminnan ja ympäristökysymysten ratkaisem

Post by will » Fri Nov 21, 2014 3:02 pm

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/talvi ... 1411708883

Liuotukseen perustuvan rikastusprosessin alasajo kestää vuosia ja maksaa rahaa. Kun yhtiö on nyt konkurssissa, olisi järkevää löytää toinen toimija, joka ottaa kasat haltuunsa ja nikkelin talteen sekä hallitusti jatkaa kaivostoimintaa senkin jälkeen.

Valtio pyörittää toimintaa kevääseen asti. Sen jälkeen joko valtio rupeaa osakkaaksi ja pienosakkaat ehkä säilyttävät ainakin osan pääomastaan, tai vanhat omistukset nollataan kokonaan ja uusi yhtiö jatkaa puhtaalta pöydältä.

Toivottavalta tuntuu, että kotimaisen rahoituksen pohjalta tapahtuvaan malmintuotantoon panostaneet pienosakkaat saisivat sijoituksestaan jotain takaisin.

Edit:

Selvitysmies kertoo, että metallitehdas puhdistaa kasoista uuttuvaa vettä. Vedestä erotettava metalli ei kuitenkaan korvaa kustannuksia. Yhtiön ostajaehdokkaita käy paikalla. Omaisuutta pyritään realisoimaan. Lähialueelle halutaan saada puhtaan veden vesijohto.

http://yle.fi/uutiset/julkisselvittajan ... origin=rss

Mielipidekirjoituksen mukaan Valtion pitäisi lähteä mukaan Talvivaaran toimintaan, jotta se saadaan kunnolla käyntiin ja vastaisuudessa riittävästi sijoituspääoman varaan.

http://www.talouselama.fi/Tebatti/kysym ... s/a2283329

User avatar
will
Posts: 2147
Joined: Tue Oct 11, 2011 10:47 am
Contact:

Re: Ympäristöongelmat

Post by will » Fri Nov 28, 2014 12:26 pm

Fortum ja St1 ratkovat kaupunkialueiden pienhiukkasongelmaa maalämpövoimalalla. Testilaitos perustetaan joko Otaniemeen tai Kivenlahteen. Sen on tarkoitus tuottaa Espooseen kaukolämpöä jopa 40 MW, mikä vastaa n. 10% kaupungin tarpeesta. Maasta saatu energia käytetään suoraan kaukolämpönä, ilman väliin asennettavia lämpöpumppuja. Laitos itsessään ei tuota päästöjä ilmaan. Kiertävän veden pumppaukseen ilmeisesti käytetään ulkopuolista sähköenergiaa, jonka tuottamistapaa ei kerrota.

Kuva:

http://mediabank.fortum.com/Default.aspx#!prettyPhoto

Tiedotteessa puhutaan kilometrien syvyyteen kairattavasta reikäparista, joista toisen kautta syötetään viileää vettä maan sisään ja toisesta otetaan lämmintä vettä takaisin. Reikien pitää vielä olla yhteydessä toisiinsa esim. kallion luonnollisen rakoverkon kautta. Tätä ei kuvata tarkemmin.

Suomen syvin reikä ulottuu 2,5 km maan pinnan alapuolelle. Syvemmälle toki voidaan kairata, myös Suomen kovassa peruskalliossa. Kairaus on kallista. Ennen aloittamista pitäisi olla tietoa sopivasta kallion rakoverkosta tai muusta reikien välisestä yhteydestä siellä alhaalla.

Laitoksen on tarkoitus olla toiminnassa 2016. Onnea tutkimuksiin!

Lehdistötiedote:
http://www.noodls.com/view/BAAE84A307EF ... 1417161597

User avatar
will
Posts: 2147
Joined: Tue Oct 11, 2011 10:47 am
Contact:

Talvivaara

Post by will » Sun Mar 01, 2015 8:50 am

will wrote:... jos kaivosyhtiö konkkaa, niin ympäristönhoito jää yhteiskunnalle.....
Talvivaaran kaivoksella on ollut ympäristövakuuksia, mutta yhtiön kaatuessa ne eivät riitä.


Kaivosyhtiön entinen toimitusjohtaja Pekka Perä arvioi, että konkurssi aiheuttaa 100 MEur:n ympäristökustannukset.

http://www.talouselama.fi/uutiset/pekka ... e/a2294561

User avatar
will
Posts: 2147
Joined: Tue Oct 11, 2011 10:47 am
Contact:

Hiili energialähteenä aiheuttaa ongelmia

Post by will » Mon Mar 02, 2015 1:55 pm

Vaikuttavia savusumuja kiinankielisessä esityksessä:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... bK4KeD2ajI

Hesarin artikkeli filmin johdosta:
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1305933426135

Wikilistan mukaan Kiinan kaivosonnettomuuksissa kuolee tuhansittain mainareita vuosittain.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_co ... China#2012

User avatar
will
Posts: 2147
Joined: Tue Oct 11, 2011 10:47 am
Contact:

Energiaa maalämmöstä Espoossa

Post by will » Tue Mar 10, 2015 6:48 am

Ensi kesänä ST1 kairaa 2 km syvän koereiän Espoon Otaniemeen, Fortumin voimalan lähelle selvittääkseen kallion rakoilua. Reiästä saatavaa tutkimustietoa on tarkoitus käyttää maalämpövoimalan suunnitteluun. Voimala perustuisi kahteen 6 km syvään reikään, joista toisesta syötettäisiin vettä kallion sisään ja toisesta otettaisiin kuumaa vettä ylös, käytettäväksi kaukolämmon lähteenä. Koereiän kustannukset ovat n. puoli miljoonaa euroa. Varsinainen voimala maksaa kymmeniä miljoonia.

Suunnitelmista kertoo aamun Helsingin Sanomat. Helsingin Yliopiston geofysiikan professori Ilmo Kukkosen mukaan suunnitelma on toteutuessaan ensimmäinen laatuaan Suomessa. Edellytyksiä onnistumiselle on olemassa.

http://www.hs.fi/kotimaa/a1425881005987

http://hs12.snstatic.fi/webkuva/taysi/9 ... 390?ts=473

Aikaisemmin ST1 ja Fortum ovat kertoneet, että tällaisella maalämpövoimalalla saadaan lämpöenergiaa yhdyskuntakäyttöön lähes saasteettomasti. Professori Kukkosen johdolla on aiemmin kairattu Outokumpuun Suomen tähän asti syvin reikä, 2.5 km. Helsingin Yliopiston Fysiikan laitoksella on meneillään maan sisästä virtaavaan lämpöön liittyvä luento- ja harjoituskurssi.

Maalämmön avulla voidaan siis välttyä mm. polttamalla vapautettavan energian hiukkaspäästöistä ja ydinreaktioihin perustuvan energian ohessa syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoitusongelmista eikä tarvitse olla huolissaan vesivoiman tulvariskistä tai tuulivoiman melusaasteesta. Menetelmään liittyvä tehokas ja turvallinen tekniikka syvämaalämmön talteenottoon peruskalliosta on luonnollisesti kehitettävä. Eräs tiedossa oleva ongelma on, että syvällä kalliossa oleva pohjavesi on erittäin suolaista. Vaikka alas pumpattaisiin suolatonta vettä tulee paluuveden mukana suolaliuosta ainakin jonkin aikaa. Lämmönvaihtimen tulee kestää kuumaa suolaista vettä ja sinne ainakin alkuun saostuvat suolat on sijoitettava jonnekin. Jäähtyessään laimentunut suolavesi lienee ekologisinta syöttää takaisin sinne, mistä on tullutkin.

Edit 13.5.2015

ST1 on julkaissut tiedotteen tutkimuskairauksen aloittamisesta:
http://www.st1.fi/uutiset/tiedotteet/st ... t-espoossa
Halkaisijaltaan 70mm:n reikää kairataan kymmenen viikkoa.
Kokemusten ja aineiston tieteellisen analyysin perusteella mahdollisesti päätetään kahden lämpökaivon kairaamisesta ensi vuoden aikana. Lämpövoimala olisi toiminnassa 2017.

Meno- ja tuloputki ovat parin sadan metrin päässä toisistaan pinnassa, missä kallion rakoilu on suurimmillaan. Reiät olisivat kilometrin etäisyydellä yli kuuden kilometrin syvyydessä, missä raot ovat enimmäkseen ummessa paineen ja niihin satojen vuosimiljoonien aikana kertyneen kalliosaven vaikutuksesta. Jotta syöttövesi ei lähtisi lyhintä tietä paluuputken suuntaan, tultaneen reikiin asentamaan paineen- ja korroosionkestävät putket maanpinnan ja kuuden kilometrin tasojen välille. Kiinnostavaa olisi tietää, millä perusteella ajatellaan, että vesi saadaan kulkemaan kallion rakoverkossa riittävän nopeasti, jotta lämpöteho saadaan siirtymään virtaavan veden mukana. Siihen on epäilemättä tehty laskelmat, vaikkei niitä vielä ole näytetty julkisuudessa. Kuolan ja Böömin syvärei'issä lienee tekninessä mielessä samanlainen ympäröivä kallio kuin Espoossa. Ehkä kokemukset ovat sieltä, vaikka kummassakin paikassa on vain yksi syvä reikä.

User avatar
will
Posts: 2147
Joined: Tue Oct 11, 2011 10:47 am
Contact:

TTIP

Post by will » Tue Jun 02, 2015 9:19 am

Hallitusohjelmassa mainittu investointisuojasopimus edellyttää siihen lisättäviä varauksia, jottei Suomessa jouduta hyväksymään ulkomaisten yhtiöiden ehtoja esim. ympäristöön vaikuttavasta kaivostoiminnasta.

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/776452 ... IPn+riskit
Turun Sanomat wrote: Investointisuoja mahdollistaisi sen, että suuryritysten valta ulottuisi kansallisen lainsäädännön yläpuolelle. Ulkomainen kaivosyhtiö saattaisi vaikkapa viedä Suomen valtion oikeuteen toimintansa rajoittamisesta.
hallitusohjelma wrote: vapaakauppasopimuksissa on turvattava oikeusvaltioperiaate ja ruokaturva, sekä jäsenvaltioiden oikeus syrjimättömään sääntelyyn mm. ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan parantamiseksi”.
Sopimuksella on tilaisuus saada aikaan kasvua, jonka varaan maan hyvinvointi on perustettu. Kuten uutisessa todetaan, ulkomaisille toimijoille ei pidä antaa vapaita käsiä Suomen lainsäädännön yli.

User avatar
will
Posts: 2147
Joined: Tue Oct 11, 2011 10:47 am
Contact:

Re: Talvivaara

Post by will » Mon Aug 10, 2015 6:27 am

will wrote: Kaivosyhtiön entinen toimitusjohtaja Pekka Perä arvioi, että konkurssi aiheuttaa 100 MEur:n ympäristökustannukset.

http://www.talouselama.fi/uutiset/pekka ... e/a2294561
Kaivostoiminta käynnistetään uudelleen mm. ympäristövahinkojen estämiseksi. Valtio sijoittaa uuteen yhtiöön 209 MEur.

http://www.tem.fi/?s=2468&89508_m=118507
TEM wrote:Julkisselvityksen aikana kaivoksen ympäristöturvallisuuteen liittyvät seikat on saatu vakiinnutettua ja kaivos on onnistuttu pitämään toiminnan jatkamisedellytykset mahdollistavassa valmiudessa. Nyt kun Sotkamossa ollaan siirtymässä uuteen operatiiviseen vaiheeseen ja louhintaa ollaan käynnistämässä uudelleen, on luontevaa, että jatkosta vastaa kaivoksen liiketoiminnan tulevaisuuteen luotsaava toimija. Konkurssipesä luovuttaa kaivoksen luottavaisin mielin uusille isännille, toteaa julkisselvittäjä Jari Salminen.

User avatar
will
Posts: 2147
Joined: Tue Oct 11, 2011 10:47 am
Contact:

Re: Kingisepin fosfori

Post by will » Wed Dec 02, 2015 4:26 pm

Aikaisempia uutisia:
http://www.hs.fi/kotimaa/Ven%C3%A4l%C3% ... 5553595618
http://www.hs.fi/kotimaa/Ven%C3%A4j%C3% ... 0582204297

Helsingin sanomat kertoo nyt brittikonsultin raporttiin viitaten, että ennen tehtaan jätevesiongelman korjaamista helppoliukoista fosforia oli valunut sieltä Suomenlahteen n. 2200 tonnia vuodessa, vastaten n. viidennestä maa-alueilta tulevan fosforin kokonaismäärästä. Suomenlahden vedessä on keskimäärin vuositasolla n. 30 000 tonnia fosforia. Laukaanjoki toi vastaavan määrän n. 14 vuoden aikana.

http://www.hs.fi/kotimaa/a1449026886174
https://helda.helsinki.fi/bitstream/han ... sequence=1

Post Reply